Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 7th, 2011

駿 馬 驕 行 踏 落 花
垂 鞭 直 拂 五 雲 車
Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa
Thùy tiên trực phất ngũ vân xa
Nghêu ngao vui thú yên hà,
Nhớ mùi rượu đục thời ta lên đàng
Đường thôn mát rủ hàng dương liễu
Cội si già bàn diệu nhóm thêm đông
Bờ hồ xanh con cá nó vẫy vùng
Chiều thu vắng xe đi về lác đác
Ngắm trăng thanh hóng làn gió mát
Bầu Thủy Dương ngào ngạt chén đưa hương
Thả hồn trong giấc Hoàng Lương
Chạnh nhớ thuở đầu xanh, quân tử ngốc
美 人 一 笑 搴 珠 薄
搖 指 紅 樓 是 妾 家
Mỹ nhân nhất tiếu khiên châu bạc
Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia
Đã trải rồi mấy bận phong ba
Thêm cay nhẽ gừng già gừng lụi
Bạn một lũ hiểu nhau không cần nói
Lặng im bầu rượu đục dần vơi
Hỡi người xưa của tôi ơi

Chiều 31/8/2011

PADũng

Read Full Post »