Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 5th, 2015

Việc viết ký sự đã có mèo Mãn, xin bà con cứ đợi .

Hôm nay lão xã trưởng chỉ làm việc tập hợp vần vè :

***

Anh Dũng Phan

Đàn bầu ai gảy dây đơn
Dặm ngàn đất Mỹ nhớ thương đàn bầu

….
Đàn ai gảy khúc Phượng Cầu
Sáo ai biển vắng trên đầu trăng soi
….


Ảnh của Anh Dũng Phan.
Ảnh của Anh Dũng Phan.Ảnh của Anh Dũng Phan.


Em đây tuổi mới đôi mươi
Xuân Phong một điệu buông lời “mười thương”
Hai tay sênh chén nhịp dòn
Vui tươi Lộng điệp Liên hoàn Hành vân

'...
Em đây tuổi mới đôi mươi
Xuân Phong một điệu buông lời "mười thương"
Hai tay sênh chén nhịp dòn
Vui tươi Lộng điệp Liên hoàn Hành vân
...'

Đàn bầu réo rắt sầu ai
Vỗ về bắt nhịp ghi ta lắng lòng
Tiếng hò nặng nợ núi sông
Sóng khuya vồ ánh trăng non dập duyềnh
Xa xa thấp thoáng bóng thuyền
Đèn le lói sáng, khoang nhiều cá chưa?

Ngự tửu sắp cạn đáy chum
Mà tình bằng hữu vẫn bùi ngùi dâng!
Quên đời còn lắm gian truân
Tiếng đàn, câu hát níu gần nhau thêm

Thế sự giăng mắc ê chề
Tranh đua chi lắm…cũng về hư vô
Lánh xa phố xá xô bồ
Tìm về quán nhỏ, thả hồn nhạc thơ!

Lê Đọp, tại Đầm Chuồn, Huế

'Đàn bầu réo rắt sầu ai
Vỗ về bắt nhịp ghi ta lắng lòng
Tiếng hò nặng nợ núi sông
Sóng khuya vồ ánh trăng non dập duyềnh
Xa xa thấp thoáng bóng thuyền
Đèn le lói sáng, khoang nhiều cá chưa?

Ngự tửu sắp cạn đáy chum
Mà tình bằng hữu vẫn bùi ngùi dâng!
Quên đời còn lắm gian truân
Tiếng đàn, câu hát níu gần nhau thêm

Thế sự giăng mắc ê chề
Tranh đua chi lắm...cũng về hư vô
Lánh xa phố xá xô bồ
Tìm về quán nhỏ, thả hồn nhạc thơ!

Lê Đọp, tại Đầm Chuồn, Huế'

***

Tửu hội “Ô Khâu”
Nhất dạ tam “chầu”
Rượu “hầu” khách quý
Đàn bầu – đàn nhị
Sáo trúc – guitar
Đồng tấu đồng ca
Chung hòa “hảo tửu”
Vui cùng bằng hữu
Say cùng cố nhân
Nhấc chén hương nồng
Nào ta cùng…. uống. ZZ ô zô zô…..

 
Ảnh của Nguyen Minh.

Read Full Post »