Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 27th, 2015

[v/v phong tặng mỹ hiệu trong Thi xã]

 

Với tài năng đàn địch siêu quần của cầm thủ Hoàng Bửu, bản xã thấy cần dành cho cầm thủ Hoàng Bửu một tước vị nghe thật vang dội trên Ô Khâu thi đàn.

Nay nhân dịp cầm thủ Hoàng Bửu sẽ nhận cây đàn của Khúc Quân tửu hữu gửi tặng, bản xã mới nghĩ ra được mỹ hiệu sau:

 “TIÊU TƯƠNG CẦM THỦ HOÀNG BỬU TIÊN SINH”

Ai chưa hiểu ý nghĩa mỹ hiệu này xin đọc lại Tiếu ngạo Giang hồ, chuyện:

Tiêu Tương dạ vũ Mạc Đại tiên sinh

Chức vị này có hiệu lực trên Ô Khâu thi đàn kể từ thời điểm đăng entry này.

Ô Khâu Xã trưởng
(Đã ký)
PADũng

Có thơ rằng:

Bửu kiếm trao tay người tráng sĩ !
Bửu cầm xin tặng Bửu tiên sinh !
Tiêu dao tiếu ngạo giang hồ chí

Dạo khúc Quảng Lăng tửu hữu tình.

Read Full Post »